6.วันและเดือน

วันจันทร์-อาทิตย์ในภาษาญี่ปุ่น

  月曜日 (げつようび)      เกะทสึโย่บิ   วันจันทร์

火曜日 (かようび)            ขะโย่บิ         วันอังคาร

水曜日 (すいようび)        ซุยโย่บิ        วันพุธ

木曜日 (もくようび)        โมะคุโย่บิ     วันพฤหัสบดี

金曜日 (きんようび)        คิงโย่บิ        วันศุกร์

土曜日 (どようび)           โดะโย่บิ       วันเสาร์

日曜日 (にちようび)        นิจิโย่บิ        วันอาทิตย์

เดือนในภาษาญี่ปุ่น

一月 (いちがつ)              อิจิกะทสึ        มกราคม

二月 (にがつ)                  นิกะทสึ          กุมภาพันธ์

三月 (さんがつ)              ซังกะทสึ        มีนาคม

四月 (しがつ)                  ชิกะทสึ          เมษายน

五月 (ごがつ)                  โก๊ะกะทสึ       พฤษภาคม

六月 (ろくがつ)              โระคุกะทสึ      มิถุนายน

七月 (しちがつ)              ชิจิกะทสึ         กรกฎาคม

八月 (はちがつ)              ฮะจิกะทสึ       สิงหาคม

九月 (くがつ)                  คุกะทสึ           กันยายน

十月 (じゅうがつ)           จูกะทสึ          ตุลาคม

十一月 (じゅういちがつ)จูอิจิกะทสึ     พฤศจิกายน

十二月 (じゅうにがつ)   จูนิกะทสึ        ธันวาคม

Facebook Comments
โหวต

Leave a comment

www.000webhost.com